banner hannieschaft

Samenwerking SKiP

In het schooljaar 2011/2012 hebben wij, de zelfstandige peuterspeelzalen: peuterspeelzaal Hannie Schaft, peuterspeelzaal Dribbel, peuterspeelzaal ‘t Stekkie en peuterspeelzaal ‘t Opstapje de handen ineen geslagen om u een extra service te bieden.

Genoemde peuterspeelzalen zijn een samenwerkingsverband aangegaan met SKiP (Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje-Pluk). Samen met hen kunnen wij u een programma bieden waarbij uw kind op een dag zowel de peuterspeelzaal als het kinderdagverblijf kan bezoeken. Op de peuterspeelzalen krijgen de kinderen een Voor- en vroegschoolse educatieprogramma aangeboden. Dit ter voorbereiding op groep 1 van de basisschool. Plaatsing op het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal is afhankelijk van de ruimte op de diverse groepen met een minimumafname van 2 dagdelen per week bij het kinderdagverblijf.

In dit programma brengt u uw kind ‘s ochtends naar de peuterspeelzaal, waarna het door SKiP wordt opgehaald en naar het kinderdagverblijf wordt gebracht. Aan het einde van de dag kunt u uw kind ophalen op het kinderdagverblijf (vanaf 16.30 uur tot 17.45 uur).

Een aantal peuterspeelzalen hebben voor de oudere peuters vanaf drie jaar een middaggroep. De zgn. peuterplusgroep. Indien gewenst kan dit plaatsvinden op een dag dat uw kind het kinderdagverblijf bezoekt. U brengt uw kind dan ‘s ochtends naar het kinderdagverblijf waarna het om 11.3o uur door SKiP naar de peuterspeelzaal wordt gebracht. Het is hierbij de bedoeling dat u om 14.45 uur uw kind zelf ophaalt bij de peuterspeelzaal.

Om het vervoer veilig te laten verlopen heeft SKiP autostoeltjes aangeschaft en een verzekering afgesloten. Ook zijn genoemde organisaties overeengekomen dat er een gedegen overdracht zal plaatsvinden tussen peuterspeelzaal en kinderdagverblijf, middels een overdrachtformulier.

Met deze service hopen wij uw keuzevrijheid te vergroten, niet alleen voor wat betreft de keuze tussen peuterspeelzaal en kinderdagverblijf, maar ook tussen de peuterspeelzalen zelf. Wij menen dat het voor uw kind een goede voorbereiding op de basisschool zal zijn en een extra uitdaging in het dagelijkse spel zal betekenen.

Wanneer u nog vragen heeft of wanneer u uw kind wilt opgeven voor dit programma neemt u dan gerust contact op met een van de peuterspeelzalen of met een van de kinderdagverblijven.